Family Album Wrap-up 2

On our bookshelf is a photo album of the family van der Meer, the family of my grandmother. Sadly, I don’t know any exact dates or many names, as there are no captions on most of the photos.

 

Here we are, the very last post on the family album. Today I’ve got some information on the photographers who made the photos, where they had their office, and some last bits of speculation on dating some of the photos.

There are 65 photos in all, and 24 photographers. Or 23. Or 28. This is because there are some duplicates, and depending on how you count them, you end up with a different number. There is an M. Hille at three different addresses, I have counted this as the same photographer. Delboy also shows up in two different ways, as a L.M. Delboy and as a brothers Delboy. I’ve also counted this as the same “office” because there’s only one brothers Delboy and they have the same address as L.M.. Finally, Wollrabe appears as C.P. Wollrabe and H.W. Wollrabe, at different addresses. These, I have counted as two different offices, but it’s worth noting that when taken together, they account for 12 photos.

In first place though, with no contest, there is Delboy, responsible for 13 photographs (one of which is by the brothers Delboy, everything else by L.M. Delboy). There are 13 photographers who have only made one photo in this album.

These photographers are established in ten different cities. Den Haag is by far the best represented, with 15 of the offices in this one city. Delft and Utrecht both have two photographers, though Utrecht is a tricky case. That’s because Vermeulen has two addresses, one in den Haag en one in Utrecht. All the other cities only appear once.

Most of the photographs have an explicit date on them, but a few of them include a reference to prince Alexander, which places them between 1851 and 1884, or a few decorative shields with dates of important events, which places them after those events. The most recent year on these shields is 1892 for photographs taken by Zimmermans, and 1864 for the photo taken by Koorenhoff. The photo by Hermans has 1918 written on the back in pencil. The photo of my grandmother on page 10, bottom left, has this note on the back: “15 Aug. 1928”. As far as I have been able to date any of the photos, they are all from the last half of the 19th century, or the first third of the 20th.

Apart from the numbers, almost every single photograph has a highly detailed back. Most are very intricate, with scrollwork and shields, pictures of royalty or cherubs. One photo by Vermeulen (page 14) is different, almost Art Deco. Note the phone numbers on this one, they are only three or four numbers long!

Finally, I have made some graphs with the full breakdown of photographers by name, where the numbers are how many photos each photographer is responsible for, and photograpers by city, where the number is how many offices are in each city. All of this shows pretty clearly that the van der Meer family preferred to get their pictures at Delboy or Wollrabe, and in den Haag. That makes sense, as they lived in or around den Haag for quite a while.

That’s officially it for the foto album! I wonder, what would you like to see next? I have a few ideas…

photographers by city 2photographers by name 2

In onze kast staat een fotoalbum van de familie van der Meer, de familie van mijn grootmoeder. Helaas weet ik geen exacte data of de meeste namen, omdat dit er zo goed als nergens bij genoteerd staat.

Hier zijn we dan, de allerlaatste post van het familiealbum. Vandaag heb ik wat informatie over de fotografen die de foto’s genomen hebben, waar zij hun kantoor hadden, en wat speculatie over de datering van de foto’s.

Er zijn 65 foto’s in totaal, en 24 fotografen. Of 23. Of 28. Dat is een lastig punt, omdat er wat dubbele namen tussen zitten en het aantal fotografen hangt af hoe je ze telt. Er is een M. Hille op drie verschillende adressen, ik heb deze als dezelfde fotograaf geteld. Delboy komt ook op twee manieren voor; als een L.M. Delboy en als gebroeders Delboy. Ik heb dit ook als dezelfde fotograaf geteld omdat de gebroeders maar één keer voorkomen, en op hetzelfde adres als L.M.. Als laatste hebben we Wollrabe, die als C.P. Wollrabe voorkomt en H.W. Wollrabe, elk met een ander adres. Deze heb ik als twee verschillende fotogragen geteld, maar het is wel interessant om te weten dat ze samen voor 12 foto’s verantwoordelijk zijn.

In de eerste plaats stat Delboy, zonder twijfel. Deze heeft 13 foto’s op zijn naam (één waarvan door de gebroeders, de andere door L.M. Delboy). Er zijn 13 fotografen die maar één foto in het album hebben aangeleverd.

Deze fotografen hebben kantoor in tien verschillende steden. Den Haag is duidelijk het best vertegewoordigd, met 15 fotografen in deze stad. Delft en Utrecht hebben er allebei twee, hoewel Utrecht nog een geval apart is. Vermeulen heeft namelijk twee adressen, in den Haag en in Utrecht. Alle andere steden verschijnen maar één keer.

Op meeste foto’s staat geen expliciet jaartal, maar een aantal noemen prins Alexander wat betekent dat ze tussen 1851 en 1884 genomen zijn, of wat decoratieve schilden met een jaartal erop wat ze na het laatste jaartal plaatst. Het meest recente jaar op deze schilden is 1892 voor foto’s van Zimmermans en 1864 voor de foto van Koorenhoff. De foto van Hermans heeft 1918 in potlood op de achterkant. De foto van mijn grootmoeder op pagina 10, linksonder, heeft dit op de achterkant: “15 Aug. 1928”. Alle foto’s, tenminste de foto’s die ik enigszins heb kunnen dateren, zijn uit de laatste helft van de 19e eeuw of de eerste derde van de 20e eeuw.

Naast de nummbers  en data hebben bijna alle foto’s een erg gedetailleerde achterkant. De meeste zijn erg decoratief, met rollen en schilden, afbeeldingen van royalty en cherubijnen. EEn foto van Vermeulen (pagina 14) is een beetje anders, bijna Art Deco. De telefoonnummers zijn ook erg leuk, ze zijn maar drie of vier cijfers lang!

Als laatste heb ik wat grafiekjes gemaakt met de alle data van de fotografen erin. Op naam, waar de nummers laten zien hoeveel foto’s elke fotograaf heeft genomen, en per stad, waar de nummers laten zien hoevel fotografen per stad een kantoor hebben. Dit laat allemaal duidelijk zien dat de van der Meers hun foto’s het liefste door Delboy of Wollrabe lieten nemen, en vooral in den Haag. Dat is wel logisch, de familie woonde in of rond den Haag.

Dat is het dan officieel voor het familiealbum! Wat zouden jullie nu graag zien? Ik heb wel wat ideetjes…

This entry was posted in Three old books and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to Family Album Wrap-up 2

  1. janiek says:

    Mooi werk! Ik meen me te herinneren dat je beloofd heb ook het een en ander over het kookboek te schrijven. Je zei iets over “aantekeningen van 1827 tot 1864”: zijn dat handgeschreven aantekeningen? Van één of van meer personen? Wat behelzen die aantekeningen. Waar en door wie is het kookboek gebruikt?

    • Ja, dat is waar, ik heb nog een oud kookboek! De aantekeningen zijn handgeschreven en voor zover ik kan zien door een aantal verschillende mensen. Het zijn recepten, huishoudtips en boodschappenlijstjes. Het boek komt niet uit de familie en ik weet niet precies van wie het was, maar het is duidelijk uirvoerig gebruikt. Ik zal nog eens kijken of ik er een complete blogpost (of een paar) van kan brouwen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s