Chainmail: Wrapping up

It’s taken me a while, but here’s my final post on chainmail!

The last important thing to know before you start making a pattern is how to bend the rings. Now, I know this sounds a bit unnecesary, but if you bend them the wrong way, you’ll lose the ring shape. This is a bit hard to explain without pictures, so I won’t try that.

First, grab your two pliers and hold the ring like this:

One plier on each side of the gap in your ring. Now push one side up, and the other side down, so the gap widens, but you don’t distort the ring shape. When viewed from above, gap-first as it were, it should look like this:

The arrows show the direction in which this ring has been bent. As you can see, there’s plenty of room to loop a new ring through this one. When closing this ring, you should bend it the same way (but in the opposite direction as those arrows), and you’ll find it’s just as round as it was when you started.

The main thing you’re trying to prevent with this is pulling the ring apart by bending it in the wrong direction. You want to avoid ending up with something like this:

Don’t do this!

Those arrows show the bending direction again.

Now you’re ready to start your first pattern! I always recommend starting with a european 4-in-1. It’s a classic, and it’s one of the easier ones. This is a good first-time tutorial for that weave. Once you’ve done it a few times, you might find this is a slow way to do it, but it’s very clear to begin with, and a good way to figure out how the weave works.

One of my favourite patterns is Byzantine, which you can find here. I’ve also worked with rubber rings, and metal scales! When you get a hang of the basics, it’s a lot of fun to experiment.

This was the last post on chainmail for now, I hope you liked it!

Rubber rings and scalemail. | Rubberen ringen en schubben.

Het heeft even geduurd, maar hier is mijn laatste post over maliën!

Het laatste belangrijke punt om in de gaten te houden voor je echt ietys gaat maken is de manier waarop je de ringen buigt. Ik weet dat dit een beetje onnodig klinkt, maar als je ze op de verkeerde manier buigt dan raak je de ronde vorm van de ring kwijt. Dit is een beetje lastig uit te leggen zonder afbeeldingen, dus dat zal ik ook niet proberen.

Pak twee tangen en houd de ring zo vast:

Één tang aan elke kant van de opening. Duw nu één kant naar boven, en de andere naar beneden, zodat de opening groter wordt zonder de vorm van de ring te veranderen. Als je de ring nu van boven bekijkt, ziet die er zo uit:

De pijltjes laten de richting zien van het buigen. Zoals je ziet is er genoeg ruimte om een andere ring door deze ring te halen. Wanneer je de ring dichtbuigt doe je dat op dezelfde manier, alleen in de tegenovergestelde richting. Je zult zien dat de ring nu even rond is als wanneer je ermee begon.

Wat je hiermee wilt voorkomen is dat je de ring uit elkaar trekt door in de verkeerde richting te buigen. Je wilt dus niet zoiets krijgen:

Het doet pijn om ernaar te kijken!

Ook hier geven de pijltjes de buigrichting aan.

Nu ben je klaar om je eerste patroon te maken! Ik raad altijd europees 4-in-1 aan om mee te beginnen. Het is een klassieker, en een van de makkelijkste patronen. Dt is een goede uitleg voor beginners. Als je het een paar keer hebt gedaan zal je misschien merken dat deze manier een beetje langzaam is, maar het is wel een duidelijke manier om te leren hoe dit patroon in elkaar zit.

Een van mijn favoriete weaves is Byzantijns, en die kan je hier vinden. Ik heb ook met rubberen ringen gewerkt, en metalen schubjes! Als je eenmaal de basis onder de knie hebt, is het erg leuk om een beetje te experimenteren.

Dit was voor nu mijn laatste post over maliën, hopelijk vond je het interessant!

This entry was posted in Chainmail how-to, creative work and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s